projekční a stavební činnost
inženýrská činnost
vizualizace - 3D modelování
bezkontaktní zateplování budov
Otevří nabídku
Otevři nabídku
Otevři nabídku
Zavři menu

 

Bezkontatkní zateplování budov

CLIMASYS NATWERK zabraňuje praskání zdiva v poddolovaných oblastech a na stavbách zatížených otřesy vznikající blízkou dopravou.

V dnešní době se provádí zateplování budov tradičními kontaktními systémy, které jsou díky způsobu jakým jsou prováděny naprosto nevyhovující. Společnost maXplan přichází s naprosto odlišným druhem tepelně izolačního pláště. Je to bezkontaktní zateplovací systém CLIMASYS BASIC a CLIMASYS NATWERK. Tento tepelně izolační plášť je od konstrukce, ke které je pevně fixován pomocí rozpěrek oddělen vzduchovou mezerou. Tato mezera vytváří z našeho pláště revoluční zateplovaní systém, který je z hlediska tepelně izolačního, sanačního, ochranného a estetického nejvhodnější možnou variantou izolačního pláště pro Váš objekt.

. Hlavním prvkem našeho zateplovacího systému je fasádní tvarovka CLIMASYS BASIC a CLIMASYS NATWERK. Tyto fasádní tvarovky jsou vyrobeny z pěnového polystyrenu EPS 70 dle ČSN 13163 nebo recyklovaného EKO-PP dle PN 01-SEPAS. CLIMASYS NATWERK se při montáži provádí v kombinacis dřevěným vkládaným perem a krajovou lištou.

 

CLIMASYS NATWERK
CLIMASYS BASIC
Ukázka Ukázka

Tyto fasádní tvarovky nekotvíme do nosné konstrukce pomocí běžných chemických a mechanických kotev. Opět si Vám dovolujeme představit ideální výrobek, který je vhodný nejen pro kotvení fasádních tvarovek, ale také pro zpevnění a opravy starších nebo nekvalitně provedených tepelně izolačních plášťů ETICS. Naše síťová SPIRAL ANKSYS je vyrobena z nekorodujícího pletiva o průměru 10 - 20 mm a délce 50 - 450 mm. Únosnou kotvou se stává po zapěnění dutiny rozpěrky PUR pěnou, která rovněž zabraňuje vzniku tepelných mostů.

Síťová SPIRAL ANKSYS
NATWERK
Ukázka Ukázka

 

Pro větší přilnavost omítky k našemu zateplovacímu systému potahujeme fasádní tvarovky armovací pletivem NATWERK. Ten je vhodný pro nanášení tenkovrstvých omítek, snižuje potřebu malty, zvyšuje mechanickou pevnost omítek, přizpůsobí se i těm nejrozmanitějším tvarům.

Při provádění běžných kontaktních zateplovacích systémů se mohou provádět na bázi polystyrenu pouze u objektů s požární výškou do 22,5 m. Objekty vyšší musí být od této hranice opatřeny izolantem z minerální vlny. S tím přichází nejen nestejnorodost používaných materiálů, ale i odlišný způsob provádění a kotvení.

Náš systém splňuje veškeré nároky kladené z hlediska požárního, a proto Váš objekt bude chráněn po celé své ploše stejným izolačním pláštěm.

Všechny tyto komponenty v kombinaci s omítkou tvoří revoluční zateplovací systém nabízený na našem trhu, který Vám demonstrujeme na následujícím obrázku.

 

Vysoce kvalitní a realistické modelování objektu, včetně jeho osazení do fotografie stávajícího okolí. Tímto i lidem bez prostorové představivosti ztvárníme jejich požadovaný objekt, interiér či exteriér stavby, který se nebude lišit ani v těch nejmenších detailech od skutečnosti. Neprovádíme jen modelování stavebních objektů, ale zákazníkovi jsme ochotni graficky ztvárnit jakoukoli jeho představu, popřípadě zpracujeme návrh interiéru bytu, pokojů, koupelen apod.

Ukázka

Člen České hospodářské komory
Jsme novou společností, ale s rozsáhlými zkušenostmi a nejmodernějšími metodami!
zelena-usporam
zelena-usporam
zelena-usporam